Chi nhánh tại Đà Nẵng
Công ty Phúc Long - Chi nhánh tại Đà Nẵng 
78 Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 
Tel:  0236 366 3998 - Fax: 0236 366 3995